daug triukšmo dėl nieko


daug triukšmo dėl nieko
storm

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

  • šūdas — sm. (1) K, NdŽ vlg. 1. SD138,71, H, H167, R, MŽ, Sut, K, I, M, L, Rtr, FrnW, KŽ išmatos: Čia vieni šūdai KI305. Prisirenkam tų grūšnių i šūdais pasišeriam Sdb. Kiaulė ir šūdą ėda, o arielkos negeria Lš. Samagono to čerauninko uždavė – smirda… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • triukšmas — 1 triùkšmas sm. (4) DŽ, NdŽ, Snt, Kš, (2) NdŽ, Vdk, Smln; K, Š, L, triū̃kšmas (2) Kl 1. nedarnūs smarkūs garsai, šauksmas, bildesys: Triùkšmą kelti Rtr. Ta kalikė nelo[ja], tik triùkšmą kelia Rg. Dvi katės kad pešas – kas per triùkšmas! Smln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ramus — ramùs, ì adj. (4) 1. nejudantis ar vos judantis; nejudinamas: Ramaũs vandens dugnas gilus BŽ318. Rami jūra NdŽ. [V]anduo neramùs, bangom eina Kvt. Ant ramaũs vandenio Dubos ežeras Dbč. Del mumi ir ežerai rãmūs stovi (nežuvaujame) Grl. Katė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • per — 1 per̃ praep. su acc. (tarmėse su instr., dat. ir nom.), par̃ (dial.) I. erdvės santykiams reikšti. 1. R106 nurodant, kad daiktų išsidėstymas ar judėjimo linija eina kokiu nors plotu, paviršiumi: Tai toks miškas traukęsis per Lietuvos žemę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukalbėti — sukalbėti, sùkalba, ėjo 1. intr. prakalbėti, imti kalbėti: Nė sukalbėt negalì – tuoj šeria Rm. Kažin kas priemenėj sukalbėjo – gal tėvas sugrįžo? Slm. Subels vėjas prie langų, sukosės ar sukalbės kas nors vakare gatvėj rš. 2. intr. svetima… …   Dictionary of the Lithuanian Language